CÁN BỘ VÀ HỌC SINH TRƯỜNG PTLC CHU VĂN AN CHU VĂN AN TIẾP SỨC MÙA THI 2020

Ngày 18/7/2020 cán bộ, nhân viên, học sinh trường phổ thông liên cấp Chu Văn An tiếp sức mùa thi trên toàn tỉnh Bắc ninh.

Thư viện ảnh
Video
Kết nối cộng đồng