Thầy giáo Chu Văn An được lập hồ sơ đề nghị UNESCO vinh danhĐể được thế giới vinh danh, Việt Nam phải chứng minh tư tưởng của danh nhân Chu Văn An mang hơi thở thời đại, phù hợp xu hướng quốc tế.Phó chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia Đặng Văn ...