Thông báo: Cuộc thi " Chu Văn An - Trao Trọn Tin Yêu"

Thực hiện chủ trương của HĐQT về việc khuyến khích học sinh lớp tốt nghiệp các trường THCS có nguyện vọng trở thành học sinh của trường PTLC Chu Văn An. BGH và Phòng tổ chức cán bộ trường PTLC Chu Văn An tổ chức cuộc thi “Chu Văn An - Trao Trọn Tin ...
Thư viện ảnh
Video
Kết nối cộng đồng